Kako zamijeniti Java (signed) applete?

Track

Trendovi i budućnost Jave

Datum i vrijeme

petak, 12. svibanj 2017., 10:25

Dvorana

Dvorana A

Trajanje

45'

U web aplikacijama se povremeno javi potreba za pristupom do hardvera i ostalih resursa lokalnog računala do kojih iz web browsera tipično ne možete doći. U takvim slučajevima Java programeri bi često izradili svoje signed Java applete koji bi im omogućili da hrabro kroče tamo gdje JavaScript još nije bio. Međutim i web browseri i noviji JRE sve više otežavaju i onemogućavaju korisnicima korištenje Java appleta stvarajući velike glavobolje programerima, a naročito krajnjim korisnicima koji se često sami bore sa svakom novom verzijom "te Jave". Na ovom predavanju će biti prikazane tehnike kako se probiti van sigurnosnih i funkcionalnih granica web browsera bez Java appleta i kako iskoristiti stari Java kod. Biti će prikazane i neke ideje čime su sve korisnici poželjeli obogatiti svoj rad u web aplikacijama kada im programeri kažu da mogu "sve što požele".

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Arhitekt , Programer

O predavaču