Alen Kosanović SV Group d.o.o.

Alen Kosanović je softverski inžinjer u SV Groupi, koji se Javom koristi posljednje 4 godine - uglavnom tehnologijama kao što su Spring, VertX, Apache Spark itd. Alen sebe smatra ‘manijakom’ za clean code, jako je stravstven oko pisanja kôda koji koristi najbolje prakse, lagan je za testirati, čitati, koristiti, a time i održavati.

Predavanja