Branko Mihaljević Predsjednik HUJAK-a

Branko Mihaljević je edukator, konzultant, menadžer i poduzetnik, koji se bavi jezikom Java od 1996., a platformom Java EE od 2000. godine. Nakon dvanaest godina predavanja na FER-u, gdje je i diplomirao, završio DSM, magistrirao i doktorirao, te nekoliko godina na Algebri i VERN'-u, kao i sedam godina kao suvlasnik i CTO razvojne tvrtke, trenutno je viši predavač na RIT Croatia te vodi svoju softversko-savjetničku tvrtku. Iskustvo je stekao je kao konzultant, softverski arhitekt, projektni menadžer, voditelj razvoja i istraživač na različitim projektima u sektorima financija, telekoma, javnog zdravstva i satelitskih sustava. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova, prezentacija na konferencijama i popularnih članaka o Javi. Radio je na nizu znanstvenih i stručnih projekata, kao i predavao brojne sveučilišne predmete i održao stručne radionice, te je autor mnogih obrazovnih sadržaja. Predsjednik je Hrvatske udruge Java korisnika (HUJAK).

Predavanja