Ivan Turčinović Inovativni trendovi d.o.o.

Ivan Turčinović ima više od 15 godina iskustva u razvoju Java aplikacija, vecinom u telekom sektoru te u sektoru igra na srecu. Radio je na pozicijama programera i voditelja tima u dvije kompanije. Trenutno je zaposlen u Inovativnim trendovima kao voditelj razvoja softvera.

Predavanja